Konsultation

SUNDHEDSKORT SKAL MEDBRINGES HVER GANG!

Lægerne træffes telefonisk kl. 8 – 9 på tlf.: 86 42 08 88 
Telefontiden er forbeholdt korte samtaler herunder efter aftale prøvesvar   - samt anmodning om sygebesøg og akut konsultation. Øvrige tidsbestilling og medicinbestilling henvises til sekretæren.

Bestilling af stærk medicin og sovemedicin kræver en konsultationstid

Tidsbestillinger, receptfornyelser, m.v.:
Hos sekretærerne fra kl. 9 – 12 og fra kl. 13 -14 – dog fredag fra  kl. 9-12.

Akutte henvendelser:
Ved akut behov for lægehjælp – henvises til klinikkens akut telefon på  tlf.: 40 47 08 88 – efter kl. 16 henvises til lægevagten tlf.: 70 11 31 31.

Afbestilling:
Vi henstiller til fremmøde med henblik på, at kunne udnytte vores ressourcer optimalt og for at nedbringe ventetiden.
Afbestilling af aftalt konsultation skal ske senest kl. 8.30 på dagen for konsultationen, enten pr. telefon eller via mail på Lægevejen.